Když kotví umělá inteligence
Daniel Vodička

Když kotví umělá inteligence

S umělou inteligencí se v poslední době roztrhl pytel. Umělá inteligence v automobilech, umělá inteligence ve školách, umělá inteligence v mixérech a koneckonců i umělá inteligence v toustovačích. My jsme vyzkoušeli, jak zvládá umělá inteligence kotvení. Myslím kotvení jachet.

Řádky níže vyprodukovala umělá inteligence, které jsme se na kotvení zeptali. Je zkorigován jen po jazykové stránce. Za faktické chyby v článku Lodní noviny neručí. Myslím, že vlastně za ně neručí nikdo…

Výběr kotvy pro vaši 10 metrů dlouhou jachtu závisí na několika faktorech, jako jsou typ a velikost jachty, typ dna na dně moře, kde plánujete kotvit, a počasí v oblasti, kde plánujete použít kotvu.

Pro kotvení v mělkých vodách s pískem nebo jílem se obvykle doporučují kotvy typu Plough (pluh), které mají dobrý výkon v těchto podmínkách. Kotva typu Danforth může být dobrá volba pro mělké písčité oblasti, protože má větší odolnost proti pohybu v písku. Pro hlubší vody s tvrdým dnem se doporučuje kotva typu Bruce nebo Delta.

Vzhledem k velikosti vaší jachty bych doporučoval kotvu o hmotnosti asi 8-10 kg, ale to také závisí na dalších faktorech, jako je tvar a hmotnost trupu vaší jachty, typu materiálu použitého pro kotvu a vašich preferencí.

Je také důležité mít dostatečnou délku řetězu nebo lana, aby kotva zůstala na dně. Obecně se doporučuje délka řetězu nebo lana být minimálně 3x větší než hloubka vody, ve které plánujete kotvit.

Nakonec je důležité vybrat si kotvu, se kterou se cítíte pohodlně a spolehlivě, protože bezpečné kotvení je zásadní pro zajištění bezpečnosti vaší jachty a osádky.

Já osobně bych při kotvení využil raděli inteligenci lidskou, než umělou. Na druhou stranu je třeba říci, že vzhledem k tomu, že kotvení není koníčkem umělého inteligenta, to vlastně není vůbec špatné. 

Na horu