Zrušení nepotřebné záchranné akce ušetří miliony
Jan Koukal

Zrušení nepotřebné záchranné akce ušetří miliony

Jachta se ocitne ve špatném počasí a méně zkušený kapitán ztratí orientaci. V těžké povětrnostní situaci dostane strach a spustí nouzové volání. O něco později zahlédne světla majáku, vpluje do přístavu a v bezpečí usne vyčerpáním. Mezitím ale probíhá jím iniciovaná záchranná akce, jejíž náklady mohou jít do milionů. Takových případů není málo.

Jakmile stav nouze skončí, je třeba o tom dát za každých okolností co nejrychleji vědět, ideálně vysílačkou, případně v nejbližším přístavu. Společnost Garmin uvádí i příklad, jak má takové odvolání znít: „All stations, all stations, all stations, this is (jméno lodi), MMSI number ..., position ... (sš/jš), ... (zd/vd). Cancel my distress alert of (datum a čas). This is (jméno lodi), MMSI number ... Out.“

Moderních komunikačních prostředků, jimiž je možné vyvolanou pátrací akci odvolat, je dnes na palubách lodí vícero. Z těch tradičních slouží k signalizaci ukončení nouzové situace také zelené světlice. Když někdo odpálí červenou světlici a pak se mu navzdory původním očekáváním podaří nouzový stav vlastními silami odvrátit, měl by okamžitě vypálit vícero zelených světlic za sebou. Jejich rychlým spotřebováním se není třeba zabývat vzhledem k nákladům záchranné akce.

Leckdy bývají iniciátory pátracích akcí příbuzní nebo přátelé, kteří pojmou podezření poté, co již dlouho neslyšeli o posádce na lodi a snad se i doslechli, že přes dotyčnou mořskou oblast měla procházet bouřlivá níže. Proto je dobré udržovat je v klidu pravidelným informováním, že je vše v pořádku. To není přecitlivělost, ale korektní chování námořníka.

Dobrou pojistkou bývá i to dát příbuzným či přátelům k dispozici plán trasy i se jmény přístavů, nejlépe i s předpokládanými daty a časy příjezdu a odjezdu. Skutečně se i dnes může stát, že posádka skončí na moři s neovladatelnou lodí, s nefunkční EPIRB a bez možnosti spojení. Pátrací akce je pak významně nákladnější a zabere mnohem více času, než když rodinný příslušník zná předpokládanou trasu plavby a může poskytnout tipy, kde pátrat.

Na horu