Navigačně složitá místa v noci
Daniel Vodička

Navigačně složitá místa v noci

Místo, které je ve dne jasně vyznačené, se může stát za tmy nebezpečnou pastí. Nebudete-li na tuto alternativu připraveni můžete zažít nepříjemné chvíle za kormidlem.

Noční plavba není stejná, jako je plavba přes den. Chybí vám většina orientačních bodů a situace může být velmi matoucí. Moderní navigační prostředky samozřejmě pomáhají, ale na druhou stranu snižují ostražitost, dodávají falešný pocit bezpečí a zhoršují (jsou-li v kokpitu) noční vidění.

Jste-li na běžné charterové plavbě, obvykle se nočním dobrodružstvím vyhnete. Pokud ne, je možné plavbu naplánovat tak, aby na krizová místa došlo za světla. Buď večer před setměním, nebo ráno po rozbřesku.

Není-li to možné, je třeba věnovat pozornost několika věcem:

Příprava před plavbou

Vždy věnujte velkou pozornost přípravě před plavbou. Průjezd nebezpečnými místy si dokonale naplánujte, připravte si metodiku průjezdu. Vždy je lepší jet podle plánu než na místě improvizovat.

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Pozor na bóje, které nesvítí.
Bóje svítí, nebo nesvítí?

Pozorně prostudujte mapu. Ne každá bóje musí v noci svítit. V případě, že nesvítí, již není pomocníkem při navigaci, ale nebezpečím.

 

 

 

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Nezjednodušujte si při navigaci práci.
Pečlivě zvolená trasa

Zadáváte-li si do mapového plotteru trasu, buďte extrémně pečliví. Vše si dostatečně zazoomujte, ať se vám nestane, že přehlédnete nebezpečí. Vyznačená trasa musí vést vždy na bezpečné hloubce. Nezjednodušujte si práci se zadáváním waypointů zkratkami přes mělčiny. Hlídka na drobné zjednodušení může zapomenout a skončíte s uraženým kýlem.

 

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Znáte náměr na další waypoint?
Trasa a náměry

Připravíte se trasu v navigačně obtížných místech a vypíšete si kurzy, kterými poplujete. Pokud je bodem A první bóje před vjezdem do přístavu, a bodem B bóje druhá, měli byste hned vědět, že od bóje A budete bóji B hledat na náměru X°a tímto kurzem také budete pokračovat. Vše máte mít připravené.

Pozor na nízké výběžky pevniny

Nízký výběžek pevniny v noci zřejmě neuvidíte. Snadno se tak může stát, že si zkrátíte cestu přes písečnou kosu.

Rybáři

Při plavbě blíže k pobřeží musíte počítat s výskytem rybářských lodí. Větší lodě problém nejsou, ty bývají dobře vidět. Horší je to s loďkami pod 10 metrů, jejichž světla je možné snadno přehlédnout. Pokud vůbec svítí. Někdy je třeba se orientovat spíše podle odlesků jiných světel na hladině a v nich hledat překážky.

Světlo v kokpitu a v podpalubí

Jakékoli světlo na palubě a v podpalubí zhoršuje vaše noční vidění. Světla na palubě a v podpalubí musí být zhasnuta. V případě potřeby u navigačního stolku použít červené světlo, které neoslňuje. V kokpitu mají být přístroje v nočním módu, jas na minimu.

Když nemám jistotu…

Pokud si nejsem jistý, povolám na hlídku posilu. Může jít o zkušenějšího člena posádky, nebo i o kapitána. Nebojte se kapitána vzbudit. Raději vzbudit třikrát zbytečně než jednou pozdě.

Když je třeba, zpomalte

Chybí-li jistota, je třeba zpomalit. Pamatujte, že vždy musíte plout bezpečnou rychlostí, tedy takovou rychlostí, abyste mohli zareagovat na vyskytnuvší se nebezpečí.

Pozor na světelné pozadí

Světla na pobřeží mohou výrazně zhoršit orientaci. Majáky, které by měly být vidět, se v nich ztrácí.

 

Je to jen několik rad, které pomohou s noční plavbou. Pro začátečníku je tu ještě jedna rada navíc. Noční plavba je mnohem náročnější než plavba denní. Proto si dobře rozmyslete, než se na ní vydáte.

Na horu