Snubber, lano, které odlehčí kotvě
Martin Cikánek

Snubber, lano, které odlehčí kotvě

Na charterových jachtách se dnes setkáváme spíše s kotevním řetězem než s kombinací kotevního řetězu a kotevního lana. Zásadní výhodou kotevního řetězu je především jeho váha. Nevýhodou pak jeho nepružnost a v napnutém stavu zanedbatelná schopnost, na rozdíl od kombinace řetěz  - lano, absorbovat rázy způsobené pohybem zakotvené lodi na vlnách. To může vést ke vzniku nepříjemných i nebezpečných situací. Použijeme-li snubber – lano přivázané ke kotevnímu řetězu a pevné části lodi – tak zcela minimalizujeme nápor na kotevní vrátek, významně odlehčíme kotvě, snížíme riziko jejího vytržení a vláčení po dně a stejně tak riziko případného utržení se kotvy od kotevního řetězu. Snubber také znatelně utlumí hluk a lomoz, který napínající a povolující se kotevní řetěz vytváří, když naráží o rolnu a další části lodi, což ocení zejména ta část posádky, jež spí v předních kajutách.

Za pár minut hotovo

Uvázání snubberu je jednoduché a nemělo by zabrat víc než pár minut. Jak přesně na to? Snubber vážeme v momentě, kdy je loď řádně zakotvena a kdy jsme si jistí, že kotva opravdu dobře drží. Motor lodi ještě necháme běžet na neutrál. Na snubber použijeme elastické nylonové lano, například to, kterým loď vyvazujeme v marinách. Lano přivážeme uzlem rolling hitch (překříženým úvazem) na tu část kotevního řetězu, která nám v tu chvíli leží na palubě mezi kotevním vrátkem a rolnou. Směr tahu uzlu je od přídě na záď. Druhý konec lana přivážeme osmičkou s pojistkou na vazák na přídi lodi. Potom vypouštíme kotevní řetěz a s ním i k řetězu přivázané lano až do momentu, kdy se nám mezi rolnou a uzlem, který už je ve vodě, nebo těsně nad hladinou, kotevní řetěz prověsí, a naopak se nám napne lano – snubber. V té chvíli  přebírá tah  kotvy vazák a snubber začíná absorbovat rázy vznikající pohybem zakotvené lodi na vlnách. Posléze čekáme a sledujeme, jestli se loď chová, jak se na kotvě chovat má, jestli se otáčí se okolo kotevního řetězu zleva doprava. Určíme si transit na bod na pobřeží a sledujeme, jestli se nemění. Měnit se nemá ani hloubka, na které kotvíme. Je-li vše v pořádku, tak vypneme motor, vyvěsíme denní znaky, nebo rozsvítíme kotevní světlo. Kotevní manévr je u konce.

Vnitřkem nebo vnějškem

Lano mezi uzlem rolling hitch a vazákem můžeme vést buď vnitřkem lodi, v tom případě ho budeme vypouštět společně s řetezem přes rolnu; nebo vnějškem, kdy lano před přivázáním na vazák nejprve vedeme ven z lodi rolnou a vně příďového koše a dále venkem lodi k vazáku. To ve výsledku znamená, že lano bude napnuté mezi vazákem a řetězem zcela mimo loď. První způsob se zdá být o maličko snadnější, respektive pohodlnější. Jeho hlavní nevýhoda pak spočívá asi v tom, že je dále zatěžována rolna a utlumení hluků a lomozů může být nižší. Na RYA kurzu ve Skotsku jsme snubber vázali ještě trochu jinak, neboť jsme měli loď se dvěma rolnami. Lano jsme vedli nejprve rolnou s kotevním řetězem ven a pak vně všeho zase druhou volnou rolnou zpátky a vnitřkem lodi k vazáku. 

Vychytávky majitelských lodí

Kudy povedeme lano od řetězu k vazáku, záleží samozřejmě také na dispozicích konkrétní lodi. Znamý extrémní jachtař Skip Nowak instaluje snubber při kotvení ve velice nevábných podmínkách (aktuální vítr přes 30 uzlů s očekáváním 50+ uzlů během noci, které se naplnilo) poblíž Hornova mysu od cca 5:15 v tomto videu (https://youtu.be/rYfoki6vW-M). Snubber vede vnitřkem, tedy přes rolnu ven, neuchycuje jej na vazák, nýbrž na pachole před kotevním vrátkem. Nicméně tu část lana, která jde pak přes rolnu, má ještě obalenou, zdá se, že nějakou tlumící pěnou, která odhaduji jednak zabraňuje prodření lana a pravděpodobně také eliminuje nápor na rolnu a s ní související hluk. Skip Nowak navíc neváže rolling hitch, k přichycení lana na řetěz používá poměrně masivní hák. To už je ale jedna z mnoha vychytávek, které najdeme na majitelských lodích. Full-time lifestyloví cruiseři, kteří tráví na kotvách stovky nocí ročně, věnují snubberům poměrně velkou pozornost a na nejrůznějších on-line fórech i na jachting a cruising zaměřených webech k tomuto tématu najdeme spousty informací, detailů a názorů. Ať již jde o ideální průměr a nejvhodnější míru elasticity lana na snubber v poměru k velikosti lodi, používání snubberu s gumovými tlumiči, přes různé techniky vázání a uchycování jedním i více lany, uvázání bridlem (uzdou) za použití uzlů, háků či karabin až po odborné výpočty a kvalifikované odhady, po jak dlouhé době se má stávající snubber vyměnit za nový a mnohé další. Pro potřeby týdenních prázdninových charterů, kdy možná na kotvě nebudeme ani všechny noci, si ale bohatě vystačíme s jedním lanem jedním a rolling hitchem.

Jak dlouhý snubber?

Otázka délky snubberu úzce souvisí s počasím a velikostí vln, které na kotvě očekáváme. Obecně platí, že čím delší snubber je, tím větší rázy je schopen absorbovat. Významným faktorem ovlivňujícím rovněž nutnou délku snubberu je elasticita lana, které používáme, případně jeho opotřebovanost a zejména pak “vytahanost.” Ta bude samozřejmě schopnost absorbce rázů snižovat. Snubber, který by byl velice krátký, kdy by nám rolling hitch visel někde ve vzduchu těsně pod rolnou, by sice tlumil nápor na kotevní vrátek, rozhodně by však neabsorboval rázy, kterými trpí zejména kotva. Za normálních podmínek máme rolling hitch někde kousek pod hladinou či těsně nad ní (viz obrázky). S horšícím se počasím a rostoucími vlnami je nutné sledovat, jestli snubber stále zvládá plnit svou funkci. Od určité výšky vln může být lano příliš krátké a bude třeba jej prodloužit, pokud jsme jej rovnou neuvázali delší, jelikož jsme zhoršenou situaci očekávali. Poměrně zajímavou zkušenost týkající se délky snubberu učinila dvojice cruiserů provozující youtube kanál Sailling followtheboat. V tomto videu od cca 6:40 hovoří o tom, jak ve špatném počasí přetrhli dva snubbery během pěti minut právě kvůli tomu, že byly příliš krátké. Zároveň je v tomto videu od stejného momentu zachyceno vázání snubberu rolling hitchem a vedení lana na vazák venkem. Půjdeme-li ve špatném počaší a na velkých vlnách na příď mimo kokpit kontrolovat, jestli snubber funguje nebo lano rovnou prodlužovat, tak si vezmeme záchrannou vestu a budeme se jistit harnessem. Better safe than sorry.

Ti, kteří nasedli, a ti, kteří nasednou

Stará moudrost praví, že námořníci se dělí na ty, kteří již s lodí na mělčinu nasedli, a ty, které to teprve čeká. Použití snubberu samozřejmě není samospásné. I když ho budeme mít instalovaný a uděláme všechno správně, tak stejně může dojít k uvolnění kotvy, jejímu vlečení po dně a případným dalším nepříjemným následkům včetně vyvržení na břeh. Je určitě zbytečné se představami lodi položené na bok na skálu dopředu v nezdravé míře stresovat a nervózně kvůli těmto představám probdít každou noc strávenou na kotvě. Souboj s živly někdy vyhrát nejde, v souboji s vlastní blbostí už přeci jen nějaké šance máme.

Noci na kotvách v opuštěných zátokách patří k mimořádně krásným, až zenovým momentům, které na lodích zažíváme a milujeme, a které bezesporu stojí za nějaké to riziko. Snubber je opatření, které rizika spojená s kotvením snižuje podobně jako volba správného kotviště, správné zakotvení a vypuštění adekvátní délky řetězu, nastavení kotevního alarmu, držení kotevních hlídek, či v krizových situacích pomáhání kotvě motorem. Uvázání snubberu je snadné a trvá jen chvíli, není tedy důvod jej nezařadit mezi úkony, které v rámci kotvení pravidelně provádíme. Navíc je dobré si jej zažít a zautomatizovat v klidném počasí, abychom pak v počasí horším nemuseli přemýšlet a zbytečně laborovat a snubber jen rutinně uvázali.

Jde také o good seamanship, použití snubberu kromě výše zmíněného Skipa Nowaka doporučují i další jachtařské autority jako například Ivar Dedekam (Illustrated Seamanship) či Duncan Wells (ve Stress-Free Sailing – Single And Short-Handed Techniques). Úplným závěrem pak ještě připomenutí toho, že posíláme-li na příď někoho méně zkušeného, aby ovládal kotevní vrátek při vytahování kotvy, tak není od věci mu velice explicitně vysvětlit, že rolling hitch a vůbec celý snubber je třeba od kotevního řetězu odvázat dříve, než by byl stále ještě přivázaný na řetěz vcucnut kotevním vrátkem. Historek o zjevných samozřejmostech, které posádce nedošly, známe plno.

Na horu