Pardubický kraj na cestě k Jižní Georgii
Daniel Vodička

Pardubický kraj na cestě k Jižní Georgii

Co se může stát, když ledovec velikosti celého Pardubického kraje narazí na pobřeží ostrovů Jižní Georgie? Zřejmě nás děli jen dny od toho, abychom toto zjistili. V jižním Atlantiku se schyluje k velkému třesku.

Ledovec A68a se odtrhl od břehů Antarktického poloostrova v červenci 2017. Od té doby se se masa ledu jen stěží uvěřitelných rozměrů pohybuje jižním Atlantikem a její pohyb je v rukou větru a mořských proudů.

Foto Sentinel

Foto Sentinel

Místo, odkud ledovec uprchl.
Podle posledních snímků vše nasvědčuje tomu, že srážka se souostrovím Jižní Georgia je nevyhnutelná. Stále sice existuje určitá naděje, že si to plovoucí ledová kostička rozmyslí, ale ta slábne každým dnem. Ledová masa je svojí rozlohou srovnatelná s rozlohou celého souostroví.

V současnosti se nejbližší část ledovce pohybuje cca 50 km od hranice pevninského šelfu u ostrovů. Vědci se obávají, že kolize se souostrovím může mít negativní vliv na flóru i faunu ostrovů. Taková masa ledu změní teplotu vody, i cesty mořských živočichu, kterých žijí na březích ostrovů desetitisíce či statisíce, za potravou.

Otázkou také je, jak dlouho bude v případě kolize trvat, než deska roztaje. Je to důležitá otázka i pro školství v zemích Commonwealthu. Jižní Georgie je součástí Britského společenství, které po přistání ledové kry zvětší svoji rozlohu o 4200 km2. Zemský školní inspektor v této chvíli s glaciology řeší délku trvání nárůstu plochy společenství. V sázce je změna učebnic zeměpisu pro 2,2 miliardy obyvatel, respektive části z nich, kteří jsou školou povinní (poznámka redakce: jednání hlavního školního inspektora zemi Commonwealthu se nepodařilo ověřit z nezávislých zdrojů).

Na horu