Kotevní světlo na vrcholu stěžně?
Jan Koukal

Kotevní světlo na vrcholu stěžně?

Stojíte-li v zátoce na kotvě, jaké světlo máte rozsvíceno v noci? Je to klasické bílé kruhové kotevní světlo na vrcholku stěžně? Podle COLREGu je to správně. Myslíte však, že je to bezpečné?

Představte si situaci. Vplouváte za tmavé noci do zátoky, na jejíž březích svítí pouliční osvětlení. Z větší dálky nejste schopni rozeznat, jestli v zátoce stojí lodě na kotvě, nebo jde o světla na břehu. Po přiblížení již vaše oči pátrají po hladině, nikoli po okolních kopcích. Kotevní světla byste však měli hledat spíše se zrakem upřeným k okolním kopcům, než k vodní hladině. Snadno se vám může stát, že dříve si všimnete tmavého obrysu na vodě, než kotevního světla, po kterém začnete, s očima upřenýma směrem k nebi, pátrat až následně. Z větší blízkosti je kotevní světlo ve výšce 20 metrů nad hladinou snadno přehlédnutelné.

Co dělat, abychom svoji bezpečnost na kotvě zabezpečili lépe? Důležité je vycházet z toho, co po nás požaduje COLREG.

Pravidlo 30 říká:

A - Plavidlo, které je na kotvě, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě

I - V přední části lodi kruhové bílé světlo…

II - Na nebo v blízkosti zádě a níže než světlo předepsané v pododstavci I, bílé kruhové světlo

B - Plavidlo kratší než 50 m může vystavovat na nejlépe viditelném místě kruhové bílé světlo namísto světel předepsaných odstavcem (A) tohoto Pravidla.

C - Plavidlo, které je na kotvě, může a plavidlo délky 100 m a více musí použít pracovní nebo jiná podobná světla k osvětlení svých palub.
Z výše uvedeného bychom měli vycházet. Najdou se jachtaři, kteří preferují zcela odlišné osvětlení, jako například blikající stroboskopické světlo. To sice nikdo nepřehlédne, ale pokud takto rozblikáte kotviště, nejspíše vám během večera někdo připluje rozbít hubu. Z toho důvodu se toto jeví jako nevhodné.

Ale není třeba revolučních řešení. Stačí si pozorně přečíst COLREG. Je zde možnost použití jiného bílého kruhového světa, než je to na vrcholu stěžně. Můžeme použít světlo zavěšené pod ráhnem, nebo nad přední palubou na úrovni napnutých otěží srolované geny. To je již výška velmi dobře viditelná pro přibližující se lodě. Tato světla mohou být zapojená na lodní akumulátory, nebo mohou být nezávislá a napájená z dobíjecích baterek instalovaných ve svítilně. Při použití LED diod vydrží světlo na tužkovou baterii svítit desítky hodin.

COLREG nabízí i další možnost. To je osvětlení paluby pracovními světly. Bude-li pracovní světlo svítící na přední palubu vybaveno úspornou diodou, půjde o vynikající nepřehlédnutelné osvětlení, které je v souladu s COLREGem, přitom je úsporné.

Na horu