Kdo má přednost?
Daniel Vodička

Kdo má přednost?

Zajímavý příklad týkající se přednosti dvou plavidel se strojním pohonem vidíme na obrázku. Mohli bychom na něj aplikovat více pravidel COLREG a vždy by šlo o spornou situaci.

Pravidlo 13 COLREGu říká:

a) …, každá loď předjíždějící jinou se musí držet mimo dráhu lodě předjížděné.

b) Loď je považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je více než 22,5°za traversem, tedy ze sektoru jejího záďového světla.

c) Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící plavidlo, musí se tato za ně považovat a podle toho podniknout patřičné kroky.

d) Žádná následující změna ve vzájemném postavení dvou lodí nemůže být důvodem k tomu, aby loď předjíždějící byla ve smyslu těchto Pravidel pokládána za loď křižující směr, nebo byla zbavena povinnosti držet se v dostatečné vzdálenosti od předjížděné lodě, dokud nebude předjíždění dokončeno.

Z obrázku je jasně patrné, že loď B je lodí předjíždějící, protože se k lodi A blíží ze sektoru záďového světla. Podle pravidla 13 by se loď B měla držet mimo dráhu lodě A.

Jak se dočteme v knize COLREG, komentovaná pravidla od Tima Bartletta, v případě kolize nemusí být vina vždy jasná, jak vyplynulo z různých soudních případů.

V některých případech byla loď předjíždějící považována za loď křižující dráhu. Šlo především o případy, kdy lodě pluly při předjíždění daleko od sebe. Výsledky soudních sporů hovoří o vzdálenosti kolem 3 mil. Jedná se ale o situace, ve kterých hrály roli velké lodě. U jachet a motorových člunů půjde o mnohem menší vzdálenost.

V praxi je třeba brát v úvahu, že předjíždění je předjíždění, o tom není sporu, ale nemůžeme trvat na právu plavby, jako by bylo tesáno do kamene. Jsou situace, kdy se nemusí druhá strana považovat za loď předjíždějící, ať už z jakýchkoli důvodů a pak hrozí nebezpečí srážky.

Proto je dobré si vzpomenout také na pravidlo 17, které mimo jiné říká:

  1. Zjistí-li loď, které má být uvolněna cesta, že loď povinná uvolnit cestu nejedná v souladu s těmito Pravidly, může sama přijmout opatření pro zabránění srážce vlastním vhodným manévrem.
  2. Jestliže se z jakékoliv příčiny ocitne loď, povinná udržovat svůj směr a rychlost tak blízko druhé lodě, že srážce nemůže být zabráněno pouze akcí lodě uvolňující cestu, tak tato loď musí učinit vše pro odvrácení srážky.

Kdybychom to převedli do mluvy silniční-šoférské, tak i když máte přednost, musíte učinit vše pro zabránění srážce. Ani v takovém případě nebudete z kolize zcela vyviněni.

Více zajímavých situací najdete v knize Tima Bartletta, kterou si můžete u nás objednat.

Na horu