Jak pomůže googlemapa při kotvení
Daniel Vodička

Jak pomůže googlemapa při kotvení

Blížíte se na neznámé kotviště a informací máte pomálu. Mapa v plotteru sice ukazuje hloubky, ale to nemusí stačit. Kde najdete více informací o kotvišti? Víte, že je máte po ruce v telefonu?

Otevřete si zátoku v satelitních mapách Google (nebo v mapách Seznam). Najdete tam téměř vše, co jste se nedozvěděli v mapách Navionics. A jde o důležité informace, které vám hned ukážou, které části zátoky jsou ke kotvení nevhodné a kam byste naopak měli zamířit.

Na příkladu zátoky Krknjaš na východě Veli Drveniku se podíváme, co se dá ze satelitního snímku vyčíst.

Pod článkem najdete vedle popsané satelitní fotografie i výřez z mapy Navionics ze stejné oblasti. Doplněním těchto dvou zdrojů jsme schopni zjistit o lokalitě mnohem více.

Druhy dna jsou označeny písmeny. Barevnost písmen je rozčleněna dle vhodnosti pro kotvení

Zdroj Google

Zdroj Google

Druhy dna najdete popsané v článku.

A – písečné dno, vynikající pro kotvení, vhodná hloubka

B – písek mezi skalnatým dnem. Zde je otázkou, o jak hluboký písek jde a bude-li jeho hloubka dostatečná na kotvení (aby se kotva zachytila)

C – písečné dno, ale dle konzultace s Navionics je hloubka vody příliš malá

D – mořská tráva Posidonia. Kotva zde špatně drží a kotvení v Posidonii je i z ekologických důvodů nevhodné. Navíc je zde dle konzultace s Navionics malá hloubka

E – skalnaté dno, nevhodné pro kotvení

F – mořská tráva Posidonia. . Kotva zde špatně drží a kotvení v Posidonii je i z ekologických důvodů nevhodné. Hloubka na kotvení dle Navionics OK.

G – Hlubší dno. Na snímku je možné tušit místa s Posidonií i místa bez. Hloubka dle Navionics zde přesahuje 10 m, je možné zde kotvit, ale raději bych volil mělčí vodu.

Poznámka na závěr

Navionics ukazuje mezi ostrovy Drvenik, Krknjas Veli a Krknjas Mali hloubku menší než 1 m. V reálu je možné tudy s maximální opatrností proplout s jachtou s ponorem 1,8 m. Výše zmíněné není návod k proplouvání, ale poznámka k přesnosti mapy Navionics.

Na horu