Jak si zapamatovat kardinální znaky
Daniel Vodička

Jak si zapamatovat kardinální znaky

Bóje jsou pro nás velmi důležité, ty kardinální extrémně. Ne všichni je znají a mnozí si je pletou. Jak si je zapamatovat?

Bóje kardinálního značení ukazují, na kterou světovou stranu od bóje je splavná voda. Tedy jednoduše. Uvidím-li před sebou jižní bóji, popluji na jih od ní, tam jsem v bezpečí. Možná mohu plout i severně od ní (například s malým motorovým člunem), ale to již budu muset velmi pečlivě studovat mapu.

Vrcholové znaky

Jak si jednotlivé bóje zapamatovat? Je to snadné. Soustřeďme se na vrcholové znaky, kterými jsou dva kužele.

Sever – spojujeme si ho se směrem nahoru, proto jsou na severní bóji oba kužely vrcholem nahoru

Jih - je dole, proto oba kužely vrcholem dolů

Východ – zde již je situace těžší, dochází k záměnám. Vzpomeňme si ale na socialistické doby a Sovětský svaz. Vše co přicházelo z východu, bylo možné přirovnat k jednomu obrazci, který byl mnohde na zdech nakreslen. Vrcholový znak dva kužele se základnami k sobě se tomuto obrazci velmi podobá

Západ – je tím jediným, co zbylo, dva kužele vrcholy k sobě

Barvy

Barvy černá a žlutá se střídají. Pozice barev je spjata s vrcholovými znaky. Kde je vrchol kuželu, tam je černá barva.

Sever – černá nahoře, pod ní žlutá

Východ – černá nahoře a dole, mezi nimi žlutá

Jih – černá dole, nad ní žlutá

Západ – černá uprostřed mezi žlutými pruhy

Světla

Zbývají nám jen světla, pokud jsou jimi bóje vybaveny.

Znovu jde o jednoduché a logické značení. Představte si hodiny: 3, 6, 9, 12. Tomu všichni rozumí. Východ jsou 3 záblesky, jih 6, západ 9 a sever 12. Bylo by to jednoduché, na moři však nepraktické. Byli byste schopni v noci na vlnách poznat rozdíl mezi 9 a 12 záblesky?

Proto bylo třeba vyjít z logického základu a udělat jen drobné změny, které usnadní rozeznání jednotlivých bójí.

Sever – bliká stále (místo 12 záblesků bliká stále)

Východ – 3 záblesky

Jih – 6 záblesků a 1 dlouhý (pro zřetelnost přidán dlouhý záblesk)

Západ – 9 záblesků

A logika v celé věci? Tři záblesky jasně poznáte. Šest a devět by mohl být problém rozeznat, ale u šesti je navíc dlouhý. Jakmile ke krátkým vidím dlouhý, jde o jih. Devět západních záblesků není nutné spočítat. Blikají skoro stále. No a sever bliká stále, tedy bez přerušení.

Ještě je třeba si pamatovat, že ne všude vypadají znaky takto. Někdy jde jen o tyče patřičných barev bez vrcholových znaků. I když nás znaky upozorní na splavnou vodu, stejně musíme mít prostudovanou mapu, která nám objasní situaci.

Na horu