Stabilizace jachty na jediném laně v různých situacích
Daniel Vodička

Stabilizace jachty na jediném laně v různých situacích

Při přístavních manévrech je dobré umět stabilizovat jachtu u mola na jediném laně. Jednodušeji se pak odplouvá i připlová. V různých situacích využíváme různé kombinace lana a motoru.

Chceme-li, aby jachta stále stabilně u mola, potřebujeme ji mít uvázanou dvojicí lan, která táhnou proti sobě (příďové a záďové lano, záďové lano a mooring…). Je však výhodné, pokud se naučíme jachtu stabilizovat jen na jediném laně. V takovém případě samozřejmě potřebujeme něco, co nahradí tah druhého lana. My si budeme pomáhat motorem.

Vždy motor

Základem při stabilizaci na jediném laně je nahrazení tahu druhého lana motorem! Skoro vždy. Výjimkou jsou jen situace, kdy stojíme na záďovém laně (lanech) a vítr vane od zádi. V takovém případě je náhradou druhého lana vítr. Ve všech ostatních případech je třeba použít motor.

Kdy stabilizaci využijeme

Stabilizaci využijeme při přistání a při odplouvání od mola. Příkladem budiž zajíždění zádí k molu, s přídí na mooring. Protože uvázání mooringu chvíli trvá, potřebujeme nejprve stabilizovat jachtu na záďovém návětrném laně, kdy motor na přední chod nahrazuje mooring. Pokud budeme na jachtě sami, je tato dovednost nezbytností.

Stejně tak při zajíždění s jachtou bokem k molu. Je lepší umět jachtu stabilizovat na záďovém laně, nebo na springu, a teprve později řešit další lana. Pak na přistání stačím sám.

Při odplouvání je stabilizace nezbytností. Postupně odvazuji pavučinu lan a nakonec před odplutím stojím jen na jediném.

Stání bokem

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Záďové lano, přední chod, kormidlo k molu.
Záďové lano

Nejjednodušším způsobem stabilizace jachty při stání bokem k molu je stání na záďovém vyvazovacím laně. Protože lano táhne dozadu, na motoru musím mít zařazený přední chod. Na jachtě s jedním listem, kormidla navíc stočím kormidlo k molu, aby se stabilizací pomohl prop wash. Na jachtě se dvojicí kormidelních listů toto nepomůže, ale páka mezi vazákem a lodním šroubem by měla být v běžných podmínkách dostačující.

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Příďový spring, přední chod, kormidlo od mola.
Příďový spring

Také při stabilizaci na příďovém springu bude motor na přední chod. Spring táhne dozadu, motor musí tlačit dopředu. Stabilizace jachty bokem k molu dosáhneme na jachtě s jedním listem kormidla tím, že kormidlo otočíme od mola. Prop wash potom tlačí záď k molu.

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Boční spring, přední chod, kormidlo od mola.
Středový spring

Stabilizace na středovém springu je stejná jako na příďovém. To znamená přední chod motoru a na jachtě s jedním listem kormidla kormidlo od mola.

Lze stabilizovat jachtu na příďovém laně?

Nabízí se otázka, jestli by bylo možné stabilizovat jachtu na příďovém laně. Já říkám, že spolehlivě (za všech okolností) ne. V takovém případě bychom museli mít zařazený zpětný chod a při zpátečce, jak známo, nefunguje prop wash.

Je tu jedna výjimka. Pokud potáhne na zpátečku prop walk (stáčení zádě vlivem rotace lodního šroubu) k molu, bude jachta u mola relativně stabilní. Slovem relativní myslím za běžných podmínek. Při silném větru nemusí být tah prop walku dostatečný.

Na výše uvedenou otázku tedy odpovídám ne, na příďovém lanu nelze jachtu univerzálně stabilizovat.

Zádí k molu

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Návětrné lano, přední chod, kormidlo proti větru.
Při stání zádí k molu jednoduše stabilizujeme jachtu na návětrném laně. Připlujeme k molu, vyvážeme návětrné lano a opřeme se do něj motorem na přední chod. Na jachtě s jedním listem kormidla přidáme kormidlo proti větru. Na jachtě se dvěma listy kormidla nemusíme kormidlo řešit, vystačí nám páka mezi vazákem a lodním šroubem (protože jachty se dvěma listy kormidla obvykle bývají na zádi širší, páka je větší).

Všechno toto také učíme na našich kurzech...

Na horu