Srážky se stávají (i v době AIS)
Daniel Vodička

Srážky se stávají (i v době AIS)

Jak může dojít ke kolizi menšího tankeru a motorové superjachty dlouhé 63 metrů? Dnes, v době kdy jsou obě lodě vybaveny radarem, AIS a kdovíčím ještě? Výsledkem kolize byla škoda 7,9 milionu USD a potopený tanker.

Ke kolizi došlo v prosinci 2021 poblíž Nassau na Bahamách. Rozbor nehody a závěry vyšetřovatelů zveřejnil server gCaptain.

63 metry dlouhá superjachta MY Utopia IV a cisternová loď Tropic Breeze, která převáží ropné produkty, proplouvaly 23. prosince 2021 průlivem Northeast Providence Channel, když se obě plavidla srazila. Strojovna tankeru Tropic Breeze byla zaplavena a plavidlo se nakonec potopilo. Sedm členů posádky opustilo loď a bylo zachráněno. Tři z 12 členů posádky jachty Utopia IV byli zraněni.

Před srážkou kapitán jachty Utopia IV ovládal plavidlo, zatímco člen posádky navigoval a vedl deník na můstku. Na hlídce na můstku Tropic Breeze byl kapitán a jeden námořník.

Kapitán jachty Utopia IV krátce před srážkou opustil můstek, aby zkontroloval pasažéry. Člen posádky, který podle předpisů nesměl loď sám ovládat, zůstal na můstku sám a zaznamenával navigační údaje.

Ve 23:00 narazila příď lodi Utopia IV, která jela rychlostí asi 20 uzlů, přímo zezadu do Tropic Breeze, která se pohybovala rychlostí pouhých 5 uzlů.

Nikdo na Utopia IV ani Tropic Breeze nehlásil, že by na radaru viděl druhé plavidlo. Podle vyšetřovací zprávy je pravděpodobné, že se nikdo během 12 minut před srážkou na radar nepodíval.

Během plavby byl automatický identifikační systém lodi Tropic Breeze nefunkční kvůli problémům s napájením. Vyšetřovatelé uvedli, že kdyby AIS fungoval, na jachtě Utopia IV by mohli před srážkou zjistit polohu Tropic Breeze a systém Tropic Breeze by byl schopen identifikovat polohu jachty, která se k ní blížila zezadu.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že kdyby obě plavidla řádně vedla pozorování, pravděpodobně by o sobě věděla a mohla podniknout kroky potřebné pro zabránění srážce.

Výsledkem vyšetřování je závěr, že ani na jednom můstku nebylo vedeno důsledné monitorování situace.

Navíc je zřejmé, že přecenění funkčnosti systému AIS, může mít vážné následky. Díky jednoduchosti interpretace údajů AIS se často zapomíná na radar, který, jak je vidět i na tomto případě, je stále v některých případech nenahraditelný.

Na horu