Jak se vyhnout kolizi
Daniel Vodička

Jak se vyhnout kolizi

Srážka s nákladní lodí je za běžných podmínek těžko představitelná nehoda. Za zhoršené viditelnosti už nejde o nic nepředstavitelného. Jak se nebezpečí kolize vyhnout?

Nejčastěji rozšířené laminátové jachty nejsou na monitorech radarů zřetelné. Radarový odražeč může echo zvýraznit, ale záleží na typu a podmínkách. Nejčastěji rozšířené trubkovité odražeče ztrácejí odraznou plochu s náklonem. To není pro plachetnice dobrá zpráva. Klasické odražeče tvaru oktaedru jsou na tom lépe, jsou ale rozměrné a nepříliš oblíbené. Navíc u odražeče platí, že čím výše je umístěn, tím lépe, a oktaedr u vrcholu stěžně nevypadá nejlépe. Obecně je možné říci, že pasivní radarové odražeče jsou velké a s jejich umístěním to není snadné.

V dnešní elektronické době ale existují i jiná řešení. Jednou z nich je systém AIS, který vysílá informace o jachtě a o jejím pohybu (pozor, nesmí jít jen o AIS přijímač, obvykle se na jachtách používá systém AIS Class B). Na můstku velké lodi se tyto údaje neobjevují na radaru, ale na monitorech spojených s AIS. Vynikající je, že na druhé lodi vidí nejen polohu jachty, ale i směr jejího pohybu, rychlost a základní parametry. Posádka na můstku tak ví, co hledat, kde a kdy.

Další možností, v době AIS trochu opomíjenou, je aktivní radarový odražeč. Jedná se o aktivní přístroj, který po zachycení radarového signálu odešle tento zpět zesílený. Výsledkem je, že na monitoru radaru se objeví výrazné echo, které i pospávající hlídku vytrhne z letargie. Příkladem mohou být přístroje Echomax, nebo Sea-Me.

Ze zhoršené viditelnosti tyto přístroje pomohou při kolizním kurzu s velkou lodí, respektive s lodí vybavenou AIS, či radarem. Na menších lodích a na jachtách však toto vybavení není nezbytné. Ani sebelepší výbava na straně jedné tak nemusí stačit.

Proto je třeba stále myslet na bezpečnou rychlost. Podle pravidel COLREG musí každá loď plout bezpečnou rychlostí. To je taková rychlost, aby bylo možné reagovat podle požadavků pravidel COLREG. Snížená viditelnost většinu běžně uvažujících skipperů donutí sundat nohu z plynu. Bohužel jsou i tací, kterým bezpečná rychlost nic neříká, proto ji nemohou dodržovat.

Na horu