Jak odplout od mola?
Jan Koukal

Jak odplout od mola?

Stojíte bokem u mola a vítr fouká z předoboku a mírně vás na molo tlačí. Jak od mola odplujete? Možností je více, my si tentokrát ukážeme možnost se záďovým springem.

Záďový spring (lano vedoucí od zádí jachty na molo směrem k přídi) si připravíme průběžně, oba jeho konce jsou tedy uvázané na palubě. Na bok na zádi uvážeme fendry tak, aby se trup jachty nemohl odřít o molo. Ideální je v tomto případě fendr tvaru koule na záď. pak nehrozí nebezpečí kontaktu s molem.

Kormidlo máme na středu, tedy rovně. Zařadíme zpětný chod a odvazujeme lana. Záďové vyvazovací a příďový spring. Necháme si příďové vyvazovací lano a záďový spring. Protože lodní šroub táhne jachtu dozadu ve středu lodi, ale vazák, za který je uvázána, je na boku, vznikne páka, která začne jachtu stáčet zádí k molu, tedy přídí od mola. Jakmile odvážeme příďové vyvazovací lano, příď se začne vzdalovat. Pokud by se příď nevzdalovala (např vlivem větru), přidáme plyn.


Když je příď dostatečně stočena, zařadíme přední chod, uvolníme spring a s rovným kormidlem vyplujeme. Chybou by bylo stočit kormidlo od mola, protože záď by vybočila k molu a došlo by ke kolizi s molem.

Nejde o příliš silný manévr. Se silnějším větrem k molu nebude fungovat. Na to je ale manévr s příďovým springem. Na širokých lodích je odjezd se záďovým springem silnější, než na úzkých.

 

Pokud vás přístavní manévry zajímají, celou škálu jich najdete zde. Nebo vás je naučíme v praxi na našich kurzech.

Na horu