Bezpečné kotvení po německu
petr tresnak

Bezpečné kotvení po německu

Německý časopis Yacht přišel se zajímavým článkem o kotvení a délce kotevního řetězu konkrétně. Jde o mimořádně precizní článek, který nemohl vzniknout jinde než v Německu nebo Švýcarsku. Podíváme se na několik čísel, která s bezpečným kotvením mohou pomoci.

Na článku vedle redakce časopisu pracoval také čtenář Yachtu René Lattmann, zkušený kapitán švýcarského Cruising Clubu, který využil hluché období během koronakrize. Při své práci se zaměřil na tzv „řetězovku“, což je křivka tvořená prověšeným řetězem mezi dvěma body.

Protože šlo o precizního Švýcara, dokázal dění mezi lodí, řetězem, kotvou, větrem, vodní hladinou a kdovíčím ještě, svázat do některým pochopitelných vzorců.  Výsledkem exaktních propočtů je konstatování, že na malých hloubkách je délkavypuštěného kotevního řetězu rovnající se pětinásobku hloubky (+ výška kotevního kování) nedostatečná, zatímco na hloubce přes 8 metrů je řetězu zbytečně mnoho. 

Precizní švýcarské výpočty byly později podrobeny nezávislé německé kontrole, která ověřila jejich platnost (čemu jinému věřit, než švýcarskému výpočtu, který je ověřen německým inženýrem).

Má to malý háček...

Tyto výpočty a testy platí pro vítr o rychlosti 15 uzlů, jachtu Hallberg Rassy 340 a řetěz 10 mm. Tvůrci studie přitom pracovali s okamžikem, kdy se kotevní řetěz, díky své délce a hmotnosti, zvedne ze dna.

Okamžik, kdy se kotevní řetěz zvedá ze dna, je sice pro kotvu nepříjemný, protože se nárazy začínají přenášet přímo na kotvu, ale neznamená to, že už kotva přestává držet. Z toho vyplývá, že výpočty soudruhů z NDR jsou platné (vždy mají vše dobře spočítané), ale v praxi to neznamená, že při jejich nedodržení nebude kotva držet. 

Výpočty délky řetězu

Vzorec

Zdroj Yacht

Zdroj Yacht

délka řetězu = K x vítr (v kn) x druhá odmocnina hloubky (v m)

K = specifická konstanta získaná následovně:

Zdroj Yacht

Zdroj Yacht

K= druhá odmocnina 0,033 x A/w
Přitom A = plocha lodi vystavená větru (v m2)

w = hmotnost jednoho metru kotevního řetězu ve vodě.

Plochu lodi vystavené působení větru je třeba odhadnout.

Nepraktické výpočty

Vidíte, že použití výpočtů je pro běžné kotvení nepraktické. Má několik háčků. V první řadě je výpočet specifické konstanty K na charterové lodi neproveditelný, nebo alespoň nesnadno zvládnutelný. Dále zde hraje roli přesná rychlost větru. Nemůžeme-li se na vítr spolehnout, postrádá výpočet smysl.

Důležité pro praxi

V praxi je možné ze složitého článku vycházet odhadem.

Na malých hloubkách (cca 3 m) je tedy délka řetězu odpovídající pětinásobku hloubky vody v součtu s výškou příďového kování nad hladinou nedostatečná, zatímco na hloubce přes 8 metrů je pětinásobek zbytečně mnoho a bezpečný je již cca trojnásobek hloubky (se započtením výšky příďového kování). Tato čísla jsou platná pro vítr o rychlosti 15 uzlů.

Na straně bezpečnosti tedy budeme vycházet z toho, že na malé hloubce bude pětinásobek minimem. Na velké hloubce je pak pětinásobek rezervou na straně bezpečnosti. A budu-li chtít kotvit na hloubkách přes 10 m, mohlo by mi na to běžně dostupných 50 m řetězu stačit, ale v případě větru sílícího nad 20 uzlů se bude pomalu vytrácet bezpečnostní rezerva.

 

Na horu