AIS, kde jsou limity systému
Daniel Vodička

AIS, kde jsou limity systému

Co automatický identifikační systém (AIS) umí, na jakém principu funguje a co od něj nemůžeme očekávat? Nenápadné zařízení dnes najdeme i na mnohých charterových lodích. Dokáže být velkým pomocníkem. Pokud víme, co umí a co od něj čekat nemůžeme.

AIS je systém vysílající identifikační údaje o lodi, na které je nainstalován a o jejím pohybu. Údaje systém AIS vysílá na stejných vlnách, jako pracuje vysílačka VHF. Množství vysílaných dat se liší podle třídy přístroje.

Také na lodích, které nejsou vybaveny přístrojem AIS je možné do určité míry služeb systému využít. Například díky stránkám a aplikaci Marine Traffic. Najdete ale i jiné podobné aplikace, které nabízejí to samé, tedy ukazují veřejně dostupná AIS data.

Třída A

Systémy třídy A jsou instalovány na lodích o výtlaku větším než 300 GT, všech komerčních trajektech a rybářských lodích nad 15 m délky

Třída B

Třída B je instalována na menších lodích a na lodích rekreačních. Přístroj třídy B vysílá omezené množství informací a může se také jednat jen o přijímač. Systém AIS není povinný pro rekreační plavidla ani pro malá rybářská plavidla, takže nikdy nepředpokládejte, že máte úplný přehled o situaci. Platí to především při pobřežní plavbě. V rušných oblastech je otázkou, zda některá komerční plavidla nefiltrují signály AIS třídy B. Bez ohledu na to, zda je to pravda, nikdy byste neměli předpokládat, že jste byli viděni. V případě jakýchkoli pochybností se včas vyhněte.

Intervaly vysílání

Zdroj Marine Traffic

Zdroj Marine Traffic

Zazoomovaný obraz přístavu Gibraltar.
Přístroje třídy A vysílají údaje po 2-10 sekundách v závislosti na své rychlosti. Lodě třídy B mají nastavenou frekvenci na každých 30 sekund. Interval může být delší v závislosti na rychlosti a množství prioritního provozu v oblasti (třída B nemá prioritní přenos). Některé mapové plottery zobrazují "ozvěny" plavidel ještě několik minut po jejich posledním vysílání a zejména to může být matoucí. Pokud se plavidlo třídy B pohybuje rychlostí nižší než 2 uzly, klesá nominální rychlost hlášení na 3 minuty.

Jak daleko vidí

Již jsme si řekli, přístroj vysílá údaje na frekvenci VHF. Tato frekvence se šíří „na dohled“. Znamená to, že antény dvou plavidel se musí vidět, aby se lodě objevily na monitoru. Znamená to, že například dvě lodě s anténami ve výšce 25 metrů by se mohly vidět na cca 22 mil. Překážkou však mohou být například ostrovy.

Bezpečnostní otázka

Chceme vždy, aby byla naše poloha všem v okolí známá? Co třeba při plavbě v pirátských vodách? Stejně tak to může být v nebezpečných místech se stáním na kotvě. Může se stát, že si nepřejete, aby o vaší poloze všichni věděli… V takovém případě je třeba hledat vypínač...

Zobrazení údajů

Údaje ostatních lodí se mohou zobrazovat na monitoru mapového plotteru. To je vynikající v místech, kde hrozí navigační nebezpečí. Vidíme vše na jednom monitoru. Břeh, mělčiny, bóje, majáky a lodě kolem sebe. Při plavbě přes oceán je však zbytečné, aby do tmy svítil mapový plotter. V takovém případě je lepší jednoduchý monochromatický displej, který má menší spotřebu.

Údaje je možné dnes posílat i do mobilních přístrojů, do tabletů a telefonů. Pak je možné se na situaci podívat i z kajuty.

Alarm

Zdroj AIS

Zdroj AIS

Takto se zobrazují AIS cíle na mapovém plotteru.
Na přístrojích AIS je možné si nastavit, nebo vypnout, alarmy varující před nebezpečím srážky. Na monitoru je možné zobrazit údaje o tom, jak daleko od sebe se lodě budou míjet a za jak dlouho to bude. V oblastech, kde je velmi hustý provoz, někdy varuje přístroj AIS téměř nepřetržitě a na palubě přitom nemusí být téměř nic vidět.

Co je to CPA

CPA, neboli closest point of approach můžeme přeložit jako nejbližší bod přiblížení. Tento údaj vypočítává váš přístroj interpolací z informací, které přijímá. Údaje se mohou měnit především na lodích vedených ručně ve vlnách, kdy nedržíme přesně směr a kolísá rychlost.

Identifikace MMSI

Systém AIS umožňuje identifikaci plavidel pomocí MMSI. Díky tomu je možné v případě nutnosti komunikovat s konkrétním plavidlem pomocí VHF přímo.

Nouze

Pátrací a záchranný systém AIS je nyní integrován do osobních majáků PLB a jako doplňkový naváděcí signál pro EPIRB. Tyto aplikace umožňují každému plavidlu vybavenému systémem AIS zapojit se do pátracích operací, což výrazně zvyšuje šanci na záchranu. Při používání zařízení AIS MOB se ujistěte, že jste každé z nich otestovali na plotru mateřské lodi, aby si všichni členové posádky uvědomili, jak vypadá symbol MOB.

Na horu