Začíná čas B a C plánů
Daniel Vodička

Začíná čas B a C plánů

S postupující sezónou se plní zátoky a přístavy. Už se není možné spoléhat, že vybraná místa budou vždy volná. Pokud nejsme ochotni se pouštět do nočních plaveb, je třeba mít připraven plán B, ve zvlášť atraktivních lokalitách i C.

Nemám dovednosti a zkušenosti na noční plavbu. Nebo jen jsem na ni příliš unavený a nikdo jiný na palubě se zodpovědně nemůže ke kormidlu postavit. Proto podle toho musím upravit plán plavby. Připluji-li do Komiži v Chorvatsku, nebo na Spetses v Řecku po osmé večerní, mohu být nepříjemně překvapen a noční plavbě se nevyhnu.

Proto je třeba mít připraven nejen skvělý plán A, ale také méně dobrý plán B a v srpnu raději i C.

Vrátíme-li se do již jednou zmiňované Komiži, plánem B může být přístav Vis, případně zátoky na jihovýchodě Visu. Celkově je ale možné říci, že Vis je velmi atraktivní a počet míst k bezpečnému stání je na ostrově omezen. Navíc, pokud jsem připlul do Komiži v 1800 a nebylo volné místo, ve Visu nebudu dříve než v 1900 a šance na bezpečné stání se tím rapidně snižuje. Větší pravděpodobnost k nalezení bezpečného stání tak představují členité Pakleni otoci. Souostroví je sice extrémně navštěvované, ale krytých zátok je zde mnohem více. To znamená, že je zde mnoho míst na kotvení a pravděpodobnost, že se podaří zakotvit, i když ne na zcela ideálním místě, je mnohem větší.

Problémem je, že z Komiži na Pakleni otoci je to cca 15 mil plavby, tedy na plachetnici je třeba počítat, že vhodné kotviště najdeme až cca za 3 hodiny. A zde už je jasně patrný časový problém. Vyplouval-li jsem z Komiži v 1800, kotvit na Paklených budu až kolem 2100. V červnu ještě za posledního světla, v srpnu již za tmy. A to je problém. Hledat bez zkušeností místo na kotvení na plném kotvišti za tmy, není dobrý začátek noci.

Znamená to, že chci-li se za vrcholící turistické sezóny vyhnout noční plavbě, je připlutí do Komiži v 1800 příliš pozdní. Nebude-li volné místo, dostávám se pod tlak a krátké noční plavbě se stejně nevyhnu.

Čas kdy mohu připlout na kotviště, nebo do přístavu první volby se tak bude lišit podle toho, jak daleko v okolí jsou dostupné B a C přístavy nebo kotviště. V Chorvatsku to bývá obvykle nedaleko (i 15 mil je vlastně blízko), například v Itálii to může být mnohem dále. Jsou i místa, kdy musím dopředu s noční plavbou počítat, ať už se mi to líbí, nebo nelíbí. Záleží na hustotě bezpečných kotvišť nebo přístavů.

Z výše uvedeného vyplývá, že plánovat vyplutí je třeba i v místech, kde bych teoreticky mohl vyplout kdykoli, kde například není odliv, který by čas vyplutí omezoval. Počítáme však čas vyplutí zpětně, podle vzdálenosti do cíle a dostupnosti přístavů druhé volby.

Je samozřejmé, že výše uvedené řádky se budou zdát příliš konzervativní pro zkušené jachtaře. Je ale třeba brát v úvahu i ty skippery na charterové plavbě, kteří mají zkušeností nedostatek a na palubě manželku s dětmi, jachtařské začátečníky. Taková posádka se obvykle přicházející tmy s blesky na obzoru bojí podobně, jako čert kříže. Je třeba si uvědomit, že není zodpovědné zvládnout noční krizovku na moři, ale bezpečně se jí vyhnout.

Na horu