Přístavní manévry na katamaranu
Daniel Vodička

Přístavní manévry na katamaranu

Vícetrupé jachty mají stále více příznivců i mezi charterovými jachtaři. Jak se však zajíždí do přístavu s jachtou, která svými rozměry připomíná kurt na badminton? Hodí se zkušenosti z jednotrupé jachty, nebo je vše naprosto odlišné?

Začneme tím, že je vše naprosto odlišné. To ale neznamená, že by se zkušenosti z jednotrupé lodě nehodily. Ovládání jakékoli jachty nám dává určitý cit pro pohyb lodě a ten se hodí, i když se po manévrovací straně jedná o něco naprosto jiného. Navíc se používají v mnoha případech stejné techniky a uvažování. 

Ovládání katamaranu v malých rychlostech neprovádíme kormidlem, ale motory. Jako v tanku, zafixujeme kormidlo na středu a dva motory dopředu, jedeme dopředu, jeden dopředu a druhý dozadu, točíme se, a dva dozadu jedeme dozadu. A pak milión variant téhož vede k milionu různých pohybů. Vlastně je to jednoduché. Dokud nefouká vítr.

Jak začne foukat, projeví se nevýhoda katamaranu daná velkou plochou vystavenou větru a relativně malou plochou laterálu. Vítr dokáže s katamaránem cvičit a my na tom nic nezměníme. Nezbývá, než s tím počítat.

Jednoduché couvání

U jednotrupých jachet často bojujeme s přechodem na zpátečku. Prop walk stáčí záď jachty při změně chodu motoru a to především začínající kormidelníky mate. U katamaranu se toto neděje, protože většina jachet se dvojicí motorů používá protiběžné lodní šrouby. Přechod na zpátečku je v tomto směru bez potíží. Otáčet můžeme katamaran na místě (jeden motor dopředu, jeden dozadu, otáčky stejné), nebo v různě velkém oblouku (rozdílné otáčky motorů).

Cvičíme

Zajímavé cvičení pro nácvik otáčení v požadovaném poloměru cvičíme na našich kurzech vedených Jirkou Pacákem. Najdeme si bóji, postavíme se vedle ní, bóje je uprostřed trupu. A nyní se začneme otáčet. Točíme se kolem bóje, stále ve stejné vzdálenosti. Vyžaduje to hru s plynem. A trochu praxe, samozřejmě. Točíme se dopředu, točíme se dozadu. Nejprve se točíme kousek od bóje, pak dva kousky, tři kousky… Důležité je držet vzdálenost. A dostat ovládání lodě do ruky.

Toto je výborné cvičení na začátek. Zítra se podíváme, jak dostat katamaran k molu.

Na horu