Příďový spring a jachta s dvojicí kormidel
Daniel Vodička

Příďový spring a jachta s dvojicí kormidel

Odplouvání přes příďový spring, když vás vítr tlačí na molo, je bezpečné a mimořádně účinné. Na jachtě s jedním listem kormidla. Jak je to s loděmi s dvojicí kormidel?

Stojím bokem k molu a vítr mě na přístavní zeď tlačí. A nejde o slabý vítr. Třeba 20 uzlů. Chci-li bezpečně odplout, využiji příďový spring. Tedy, poslední lano, kterým bude jachta vyvázaná bude lano z příďového vazáku na pachole na molu směrem k zádi jachty. Velký fendr na boku na přídi, kormidlo k molu a přední chod motoru. Vlivem prop wash se záď jachty začne stáčet od mola. Pokud se přestane stáčet, přidám plyn, dodám prop wash více síly a záď jde od mola. Jakmile jsem dostatečně vytočený zádí od mola, zařadím zpětný chod, odvážeme spring, srovnáme kormidlo a couváme od mola. Bezpečný způsob, jak se dostat od mola. Platí to ovšem jen na jachtě s jedním listem kormidla.

Jachta se dvojicí listů kormidel

Jak je to na jachtě s dvojicí kormidelních listů? Někdo vám řekne, že to funguje. Já bych řekl, že ne.

Za bezvětří, nebo za slabého větru, se může zdát, že ano. Je to ale dáno něčím jiným než prop washem. Stojíme-li bokem k molu na příďovém springu a rozjedeme-li se dopředu, příď jachty se nalepí na molo, záď jde podle možností tvaru přídě od mola. Možná se dokonce mírně „zhoupne“ přes fendr a záď se dostane ještě dále, než bychom čekali. Točení kormidly zde ale nic dalšího nezpůsobí. Je to dáno tím, že proud od lodního šroubu proběhne mezi kormidly, nejde na kormidlo. Za bezvětří se nám podaří odplout na zpátečku. 20 uzlů vítr tlačící nás na molo ale nepřepereme, nemáme sílu, která by to dokázala. Síla, kterou nám na jachtě s jedním kormidlem dá prop wash, nám zde bude chybět. Záď od mola zde dostává jen natažení springu a vydutí trupu na přídi.

Na horu