Nebezpečí při odplouvání přes příďový spring
Daniel Vodička

Nebezpečí při odplouvání přes příďový spring

Tlačí-li vítr vaši jachtu bokem na molo a vy musíte odplout, je nejlepší si pomoci příďovým springem. Jde o bezpečný manévr, který však při špatném postupu také může mít rizika. Na ta se nyní zaměříme.

O tom, jak se odplouvá přes příďový spring, jsme již psali mnohokrát. Kde mohou nastat chyby? Ze zkušeností, které mám z kurzů, které jsem vedl, jde především o nejistotu a nedorozumění. Pomineme-li tedy možnost, že se nám protahovaný volný konec springu kousne v kruhu, nebo u pacholete.

Odplouvání přes příďový spring

Ve stručnosti zopakujeme, co budeme dělat. Poslední lano, které budeme používat, bude příďový spring. Tahneme ho od příďového vazáku na průběžno kolem pacholete zpět na vazák. Horní konec springu neuvazujeme, jen ho zafixujeme kolem vazáku a volný konec držíme v ruce.

Fendry máme na přídi, zařadíme přední chod, spring napneme, kormidlo máme stočené k molu. Vlivem prop wash (máme jachtu s jedním listem kormidla), jde příď k molu, záď se vzdaluje od mola. Jakmile je dostatečně daleko, zařadíme zpátečku, uvolníme spring a couváme od mola. Je to jednoduché a bezpečné.

Kde se dělají chyby

Nerozhodnost

Nejprve začneme s nerozhodností. Máme zařazenou zpátečku, záď je dostatečně daleko od mola a můžeme začít couvat. Zpátečku je třeba zařadit rychle, aby nám vítr znovu nenatlačil záď k molu.

Místo toho často vidíme, že kormidelník z předního chodu, který tlačil záď od mola, nejprve vyřadil, počkal a pak teprve zařadil pomalu zpětný chod.

Co toto váhání může způsobit? V silném větru se nám rychle začne záď znovu stáčet k molu, to může celý manévr zhatit.

Důležitá je tedy rychlost zařazení zpátečky.

Uvázaný spring na vazáku

Druhým problémem může být uvázaný druhý konec springu na vazáku. Jakmile začneme couvat, pomocník na přídi nemá mnoho času na povolení springu. Zavázaný konec může způsobit, že se lano nepodaří včas povolit a jachta bude stržena lanem zpět na molo.

Špatný rozkaz od kormidelníka


Je zařazený přední chod. Kormidelník by už pomalu chtěl začít couvat a zařve na příď: „Povolit spring!“ Pomocník na přídi kupodivu uposlechne hned. Jenže kormidelník stále nezařadil zpátečku. Jachta se začne dřít přídí o molo.

Jednoduchým řešením je, že kormidelník s pomocníkem se dohodnou na tom, že pomocník začne stahovat lano, když se uvolní. Není třeba vydávat žádný příkaz.

Zaseklé lano

Nakonec je tu problém se zaseklým lanem. Na uvolňovaném laně se udělá uzel, ten se kousne v kruhu, kterým lano protahujete. V té chvíli je třeba dát vědět kormidelníkovi, aby stihl jachtu zastavit. Nezastavíme-li, lano jachtu strhne zpět a ta narazí přídí do mola.

Jistě se ještě může najít mnoho dalších problémů, ale tyto jsou nejčastější a lze jim poměrně snadno zabránit.

Na horu