Krizová situace v maríně
Daniel Vodička

Krizová situace v maríně

Často na kurzech přístavních manévrů dostáváme dotaz, co dělat, když… Na tuto otázku je těžké dát nějakou univerzální odpověď. Každá krizová situace je jiná, každá loď je do určité míry jiná, jiný je každý přístav. Přesto je jedna rada, kterou je možná označit za univerzální.

Když se dostáváte do situace, se kterou si nevíte rady, nebo jinak, do krizové situace, zastavte pohyb lodi. Důležité je, aby se nepohybovala vůči ostatním lodí v přístavu. Pak už jen fendr do ruky Ideální je velká koule) a strčit ho tam, kde to vypadá na kolizi.

Mnozí jistě namítnout, že zastavením ztratím možnost vyvést loď do bezpečí, nebude poslouchat kormidlo… Ano, to je pravda. Ale pokud bezpečně nevím, jak situaci řešit, je třeba myslet na minimalizaci škod. Zastavím-li pohyb své lodě, mohu pomocí fendrů zabezpečit, aby nedošlo ke škodám na mé, či na ostatních lodích. Sice bude třeba dále řešit problém, který vznikl, ale nevzniknou škody. Nebo jen minimální. Navíc stabilizace situace umožňuje zamyšlení s chladnější hlavou nad dalším řešením. 

Je to bezesporu lepší než panická reakce, při které se sice může podařit, se z krizové situace dostat, nebo také nikoli. A pak vše může dopadnout jako na videu. Škoda na všech lodích v okolí.

Titulní video k článku je sice trochu extrémní jak způsobenou škodou, tak i vlnami v přístavu, ale panickou reakci ukazuje velmi dobře.

Nepatřím-li mezi zkušené kormidelníky, je vždy lepší postupovat co nejopatrněji. Členů posádky je obvykle dost. Dva z nich tak dostanou do ruky fendr a mají na starosti každý jeden bok lodi. Skipper specifikuje předem riziková místa (obvykle kotvy okolních lodí) a dvojice fendrařů má za úkol kopírovat pohyb krizových míst na vyplouvající (připlouvající jachtě). V případě, že se manévr chystá vyvrcholit kolizí, zastavíme pohyb lodě. To je pak fendrařů chvíle.

Zastavení lodě není řešením krizové situace, ale je způsobem, jak zabránit škodám. I když následně kolem toho bude ještě mnoho křiku a scén, ve výsledku takové opatrné chování ocení všichni rozumní majitelé okolních lodí.

Na horu