Jak si užít klidné noci na palubě
Jan Koukal

Jak si užít klidné noci na palubě

Kvílející meluzína, údery výtahů do stěžně, šplouchání vln, tupé rány, dunění. Zvuků, které znavené posádky v zakotvených lodích okrádají o spánek, je celá řada. Čtenáři německého magazínu Yacht dávají tipy, jak si užít klidnou noc na lodi.

Prvním tipem, zaslaným Ulrichem Langem z Kielu, je instalace improvizovaného vlnolamu na záď. Pomůže v případě, že trup lodi má takový tvar, že i malé vlny šplouchající o záď dokážou znepříjemnit noc spáčům v záďových kajutách. Zvuk vln potom připomíná dosti hlasité bušení. Proto je dobré vlnu rozbít dříve, než dorazí k zádi. Ideální je vzad vysunutý fendr. Pokud není žádný k dispozici, protože jsou všechny vyvázané na bocích lodi, dá s improvizovat. Lang doporučuje srolovanou pěnovou karimatku, do níž se nožem vyříznou díry, protáhne se jimi lano, jehož oba konce se přivážou k relingu či záďovým vazákům a protáhne se pod trupem na zádi s karimatkou vytrčenou za zrcadlo. Údajně to výrazně pomohlo nočnímu klidu.

 

Ticho v takeláži

Rámus výtahů narážejících o stěžeň ruší spánek všech v maríně. Je to sice námořnický kolorit, ale když kvůli němu půlka maríny nezamhouří oka, výrazně to zkazí dojem z dovolené a neprospívá to „sousedským vztahům“ u mola. Nemluvě o zbytečném opotřebovávání lan a v případě drátěných výtahů i stěžně. Steffi von Wolff doporučuje svázat výtah spinakeru s výtahem spinakerového pně do jedné smyčky, protáhnout jí další výtahy a pevně ji přivázat k vazáku.

 

Klid na bóji

Další tip se týká kotvení na bóji. Manfred Hofinger má častou zkušenost s rušivým hlukem na boku, když za bezvětří dochází ke kontaktu boku přídě s kotevní bójí. Nejjednodušším řešením je podle něj napínací guma s háky na obou koncích. Ty se připevní k bóji a kotevnímu kování. Bóje je udržována v pevné pozici vůči přídi a nenaráží do boku lodi.

Na horu